Podpísanie deklarácie

Podpísovanie deklarácie je ukončené