Ing. Milan Barna PhD.
Kresťanskodemokratické hnutie (KDH)

Odkaz kandidáta voličom:

Vo Zvolene žijem 30 rokov (od roku 1988). S manželkou a dvomi deťmi bývame v centre mesta. Od obhájenia doktorandskej práce pracujem ako vedec v oblasti ekológie lesa. Ctím si kresťanský hodnotový systém, najmä hodnoty rodiny, solidarity a vzdelania.

Rozhodol som sa kandidovať na poslanca mesta, pretože vidím v našom meste obrovský potenciál.

V našej centrálnej mestskej zóne, počas nasledujúcich štyroch rokov, okrem iných potrieb mesta, chcem presadzovať:

- riešenie problému s parkovaním aut,

- zníženie hlučnosti a prašnosti,

- mať na zreteli bezpečnosť Zvolenčanov,

- aby naše mesto bolo vhodne doplnené zeleňou, a tak bolo príjemnejšie na oddych a relax v zdravom prostredí.

Volebný program

Podpora rodín je to, na čom sa zhodneme. Sú však aj iné dôležité veci, na ktoré nemusíme mať rovnaké názory. Názory Aliancie za rodinu sa nemusia zhodovať s názormi a cieľmi kandidátov vo voľbách. Je dobré o nich vedieť, aby ste mohli urobiť skutočne zodpovedné rozhodnutie pri voľbách.

Náš volebný program pre Centrálnu mestskú zónu - Západnú, volebný obvod č. 6:

3 PROGRAMOVÉ PRIORITY:

ZNÍŽENIE HLUČNOSTI A PRAŠNOSTI
- vyvinieme úsilie o dokončenie vonkajšieho mestského okruhu, aby sme odľahčili dopravu v centre mesta
- zvýšime intenzitu kropenia ciest a chodníkov v letnom období, necháme vybudovať parnú zónu na Námestí SNP a zrevitalizujeme a rozšírime zeleň v celej mestskej časti

FUNGUJÚCE PARKOVANIE
- zasadíme sa za vybudovanie záchytných parkovísk a tým zamedzíme nevhodnému parkovaniu v bočných uliciach a v rezidenčných zónach,
- necháme vyznačiť parkovacie čiary na uliciach pre zvýšenie kapacity parkovacích miest a opravíme chodníky

VYTVORENIE ODDYCHOVEJ ZÓNY A REVITALIZÁCIA VNÚTROBLOKOV
- zabezpečíme revitalizáciu vnútro blokov tak, aby ich kapacitu vedeli účelne využívať všetky vekové skupiny obyvateľov

Samozrejme v našej mestskej časti je množstvo ďalších problémov ktoré treba z pohľadu mesta riešiť. Môžete nás ohľadne nich kedykoľvek kontaktovať.