Podporujem budúcnosť, Podporujem rodinu

Čas na podpísanie deklarácie za rodinu

 • 00Dní
 • 00Hodín
 • 00Minút
 • 00Sekúnd

Otec a mama

Rodina, v ktorej je prítomný otec aj mama, je to najlepšie prostredie pre rast, dospievanie a výchovu detí. Preto podporujem Deklaráciu za rodinu.

Podpíš deklaráciu

Vyhľadávanie signatárov

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
 • Vyberte politickú stranu

 • Vyberte úrad kandidáta

Dávid Madaj

Nominant strany: Kotleba – Ľudová strana Naše Slovensko (ĽS Naše Slovensko), Kraj: Trenčiansky, Okres: Partizánske, Obec/Mesto: Partizánske - Malé Bielice, Úrad: Mestský poslanec

Rudolf Steigauf

Nominant strany: Slovenská ľudová strana Andreja Hlinku (Slovenská ľudová strana (SĽS)), Kraj: Banskobystrický, Okres: Revúca, Obec/Mesto: Revúca, Úrad: Mestský poslanec, Primátor

Mgr. Miroslav Vetrík

Nominant strany: Nezávislý kandidát (NEKA), Kraj: Bratislavský, Okres: Bratislava I-V, Obec/Mesto: Bratislava, Mestská časť: Bratislava - Staré Mesto, Úrad: Mestský poslanec, Primátor

Mgr. Kristína Pöstenyi

Nominant strany: Kresťanskodemokratické hnutie (KDH), Kraj: Trnavský, Okres: Senica, Obec/Mesto: Šaštín - Stráže, Úrad: Mestský poslanec

Ing. Ondrej Fronc

Nominant strany: Kresťanskodemokratické hnutie (KDH), Kraj: Nitriansky, Okres: Nitra, Obec/Mesto: Nitra, Úrad: Mestský poslanec

Mgr. Marián Mišún

Nominant strany: Kotleba – Ľudová strana Naše Slovensko (ĽS Naše Slovensko), Kraj: Trenčiansky, Okres: Púchov, Obec/Mesto: Púchov, Úrad: Mestský poslanec, Primátor

Strana 1 z 26

Deklarácia za rodinu

„Podporujem prorodinné opatrenia v obci“

Ja, kandidát v komunálnych voľbách,

uznávam rovnosť všetkých ľudí a ich právo na dôstojnosť, bez ohľadu na ich rasu, náboženstvo, národnosť alebo politické presvedčenie,

uznávam, že občania obce, v ktorej kandidujem majú právo vedieť, ako budem hlasovať,

chcem deklarovať svoj verejný prísľub svojim voličom, že budem presadzovať pro-rodinnú politiku (family mainstreaming) a budem bez ohľadu na politickú orientáciu predkladateľa hlasovať za každý dobrý návrh opatrenia v prospech rodiny, v prospech manželstva ako jedinečného zväzku medzi mužom a ženou, v ktorom sa rodia a najlepšie vychovávajú deti a v prospech detí, ktoré potrebujú otca a mamu nastálo a

preto verejne sľubujem, že ak budem zvolený:

 1. Budem hlasovať za všetky dobré a vhodné opatrenia k tomu, aby si rodiny v súlade so svojim želaním mohli dovoliť mať viac detí.
 2. Budem hlasovať proti všetkým návrhom či dokumentom, ktoré by oddeľovali rod od pohlavia, či zavádzali v praktických oblastiach obce viac rodov, ako je mužský a ženský. Nesúhlasím s označovaním muža s mužskými pohlavnými orgánmi za ženu a naopak. Pohlavie ani rod nie sú závislé od toho, ako sa kto cíti. Nebudem hlasovať za také dokumenty či návrhy v rámci obce, ktoré sa odvolávajú na Jogjakartské princípy Istanbulský dohovor, či dokumenty, ktoré používajú namiesto pojmu rovnosť mužov a žien mätúci pojem “rodová rovnosť” .
 3. V oblasti školstva sa vždy budem zastávať  práva rodičov a detí na rešpektovanie ich názoru, tak aby škola nemohla vyžadovať účasť žiaka na výchove alebo vzdelávaní ak s obsahom výchovy alebo vzdelávania v oblasti sexuálneho správania alebo eutanázie vyjadril rodič alebo žiak vopred svoj nesúhlas. Tento nesúhlas sa nevzťahuje na biologické fakty o človeku.
 4. Budem sa aktívne zasadzovať proti tomu, aby sa žiakom v školách  zriadených obcou natláčali
  1. rodová ideológia či tzv. rodové scitlivovanie,
  2. projekty sexuálneho tréningu podobné projektu Hrou proti AIDS
  3. knihy alebo projekty obsahujúce explicitné scény sexuálneho násilia, pornografiu, skrývajúc sa napr. za tzv. umenie,
  4. LGBTI propaganda, pretláčajúca adopcie detí pármi rovnakého pohlavia, registrované partnerstvá a  pretláčajúca zánik vnímania manželstva ako jedinečného zväzku medzi mužom a ženou, z ktorého sa rodia deti.
 5. Budem aktívne sledovať školské a mimoškolské aktivity a v prípade, 
  porušení vyššie spomenutých bodov, budem požadovať predvolanie riaditeľa 
  školy a v prípade, že nepríde k náprave dám zákonným orgánom podnet so 
  žiadosťou o jeho odvolanie.

 6. Zachovám si pri svojich vystúpeniach a činoch úctu k ľuďom, ktorí pociťujú príťažlivosť k rovnakému pohlaviu, avšak nebudem podporovať či odporúčať, aby sa propagovalo šírenie sexuálneho správania, ktoré so sebou nesie oveľa vyššie zdravotné riziká a ťažkosti.

 7. Budem hlasovať proti akémukoľvek podporovaniu LGBTI ideologickej propagandy z rozpočtu obce.

 8. Budem hlasovať za to, aby obec začala podporovať rodiny, v ktorých sa narodí dieťa napríklad osobitným balíčkom pre narodené dieťa.

 9. Podporím vznik materských centier, kde by mamičky mohli spoločne tráviť čas so svojimi deťmi.

 10. Podporím vznik priestorov, kde by otcovia mohli spoločne tráviť čas so svojimi deťmi.

 11. Budem presadzovať, aby školopovinné deti v našej obci dostali balíček so základnými školskými potrebami.

 12. Budem podporovať opravu detských ihrísk, ak sú v nevyhovujúcom stave. Pri rekonštrukcii verejných priestorov budem dbať na to, aby ich mohli využívať aj rodiny s deťmi.

 13. Budem podporovať vznik rodinných zľavnených vstupeniek aj pre rodiny s väčším počtom detí pri akciách obce alebo akciách ňou zriadenej organizácie.

 14. Budem hlasovať za zákaz hazardu, ktorý ničí rodiny najmä za obmedzenie hracích automatov či videoherných automatov.

 15. Podporím Deklaráciu Zastavme hazard.

 16. Podporím a budem dbať na to, aby v miestach zvýšeného pohybu detí v blízkosti ciest boli riadne označené a namaľované prechody pre chodcov a to počas celého volebného obdobia.

 17. Podporím a budem dbať na to, aby sa v našej obci bol dostatok bezbariérových prechodov pre chodcov, aby mamičky z deťmi, dôchodcovia a ťažko zdravotne postihnuté osoby nemuseli prebehovať cez cestu na nebezpečných úsekoch, ale mohli plynule a bez prekážok cez ne prejsť.

 18. Podporím obmedzenie užívania alkoholu na verejnosti.

 19. Ak v našej obci neexistuje potravinová banka pre rodiny v núdzi, (v spolupráci s charitou / miestnymi občianskymi združeniami) podporím vznik takejto potravinovej banky.

Signatári

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Bc. Ján Kecskés, Peter Žemba, Jozef Seneši, Ing. Milan Barna PhD., Rastislav Jakubík, Ing. Peter Vargovčík, Ing. Gabriela Timková, Marko Hami, Ing. Andrea Turčanová, Jozef Kropiľák, JUDr. Lýdia Budziňáková, Milan Kuriak, Ing. Peter Sekerák, Ing. Ján Banovčan, Martina Polčová, doc. Ing. Pavel Pavlásek PhD., Miloslav Jošt, Ing. Radoslav Zuščik, Tomáš Merašický, Ing. Bc. Ivan Uhrík PhD., Ing. Ján Prievozník, Mgr. PaedDr. Jan Krett, Róbert Burger, Ing. Zuzana Fábryová, Bc. Daniel Mikolajčík, Ing. Michal Krippel, Ing. Ján Blcháč PhD., Martin Petík BBA, Ing Peter Filo PhD, Ing. Jozef Orság, Ing. Stanislava Líšková, Eva Boháčiková, Ing. Jozef Prekop, JUDr. Roman Lengyel, Mgr. Ján Chromík, Vladislav Novák, Ing. Jozef Čurlej, Vlastimil Schwarcz, Ing. Matúš Novák PhD., RNDr Zelmira Matusakova, Stanislav Mikolajčík, Ing. Peter Magát, Mgr. Martin Klimek, Ľudovít Billý, Ing. Jozef Paločko, Ing. Matej Buček, Martin Babík, Ing. RNDr. Emil Petrvalský CSc., Marián Škuba, JUDr. Zuzana Pindeš Macková, Ing Jana Lauková, Ing. Branislav Husár, Ing. Štefan Janko, Ing. Peter Labant, Ing. Ján Gašper, Ing. Juraj Štepanay, Ivan Skopal, PhDr. Oliver Polyák, Rastislav Cunik, Ing. Ján Meňuš, Mgr. Ján Kmeť PhD., Mgr. Martin Dulaj, Anton Grňo, Mgr. Jozef Liday, Branislava Lapínová, Klaudia Hrušková, Ing. Mgr. Mária Kiššová, Ing. Juraj Lajcha, Mgr. Ivan Rajec, Mgr. Štefan Šimočko, Milan Pavúk, Mirko Kašubjak, Ing. Peter Lenďák, Mgr. Michal Krupa, Mgr. Pavol Prikryl, Michal Bukovčák, RNDr. Andrej Trnovec, Ing. Jarmila Tvrdá, Ing. Daniel Mikolaj PhD., Mgr. Pavol Bicák, Jaroslav Berežný, Ingrid Mitošinková, Ing. Branislav Sekera PhD., Mgr. Richard Packa, Ing Martin Vincej, Františka Sláviková, Ing. Ján Čop, Ing. Eleonóra Malovcová, Mgr. Marián Beluško, Ján Mikunda, Peter Kováčik, Mgr. Peter Berinšter, Jozef Korman, Ing Miroslav Jureña, RNDr. Zdenka Hertelyova PhD., Ing. Michal Motyka, Radoslav Babjarčík, Mgr. Agnesa Zelená, JUDr. Miloš Mojto, Rastislav Jakubík, Ing. Štefan Topľanský, Ing. Maroš Borza, Dominik Šotik, RNDr. Eduard Kollár, Dušan Štrbák, JUDr. Viliam Kall, Mgr. Lenka Švecová, Ing. Vladimír Štofaník, Pavol Popjak, Peter Brunai, Renáta Šinková, Ing. Peter Šmeringai, PhD., Alena Bernatova, Tomas Budzak, Ing. Jozef Mihalčin, Ing. Andrej Vajči, Mgr. Jozef Pikna, Martin Kysela, Ing. Vavrín Randa, Ing. Jaroslav Janok, Monika Mardžejová, Jana Pioková, Marcel Urban, JUDr Mária Sokolová, Bc. Dagmar Stanislavová, Ing. Pavol Liška, RNDr. Andrej Gajdoš CSc., Ing. Patrícia Kavuličová, Róbert Mačej, Janka Filová, Ing. Jakub Havlik PhD., Bc. Lukáš Pochylý, Marek Braniš, Peter Cavar, Ing. Róbert Oros, Ing Miloslav Hatala, Mgr. Lubica Fečkova, Peter Bukovinsky, Milan Jurky, Ing. Branislav Nagy, Ľubica Strážayová, Zuzana Valábková, Ing. Jana Španková, Milan Očkaják, Mgr. Jozef Tatar, Mgr. Marián Mišún, Ing. Ondrej Fronc, Mgr. Kristína Pöstenyi, Mgr. Miroslav Vetrík, Rudolf Steigauf, Dávid Madaj