Ing. Ján Gašper
Kresťanskodemokratické hnutie (KDH)

Odkaz kandidáta voličom:

Nebojme sa ukázať za aké princípy sme, čo chceme presadzovať a podporovať. Deklarácia za rodinu je jednou z viacerých aktivít za ktorou stojím a chcem ju podporovať. Prirodzené rodinné prostredie je pre výchovu detí a spolunažívanie to, čo naše deti potrebujú.

Volebný program

Podpora rodín je to, na čom sa zhodneme. Sú však aj iné dôležité veci, na ktoré nemusíme mať rovnaké názory. Názory Aliancie za rodinu sa nemusia zhodovať s názormi a cieľmi kandidátov vo voľbách. Je dobré o nich vedieť, aby ste mohli urobiť skutočne zodpovedné rozhodnutie pri voľbách.

1.       Spravodlivé hospodárenie so spoločnými financiami mesta.

2.       Pekná Žilina bez herní a odpadkov.

3.       Dobré a bezpečné cesty a chodníky a kvalitné verejne osvetlenie.

4.       Spoločenské centrá pre oddych, kultúru, šport a vzdelávanie pre obyvateľov mesta.

5.       Spravodlivé a motivujúce podmienky platieb za likvidáciu komunálneho odpadu. Separovaný zber a veľkokapacitné kontajnery dostupné vždy a všade.

6.       Jedno zaručené a bezplatné parkovacie miesto pre každú rodinu s trvalým pobytom v ZA. 

7.       Rovnaké podmienky finančnej podpory pre všetky školy bez ohľadu na zriaďovateľa.

Ad 1       Dohliadanie na plnenie rozpočtu mesta a uskutočňovanie výberových konaní.

Ad 2       Zákaz pôsobenia herní na území mesta. Dohliadanie a sankcionovanie znečisťovateľov  – hlavne okolie nočných barov, pešia zóna, stred mesta.

Ad 3       Zabezpečiť koordináciu rozkopávania mestských komunikácií medzi prevádzkovateľmi inžinierskych sietí, aby cesty boli rozkopané raz a vymenené všetko naraz. Nech sa nerozkopáva  jedna ulica na viackrát. Budovanie a obnova verejného osvetlenia na miestach, kde je tma. Úsporné svietidlá.

Ad 4       Vytvoriť miesta na stretávanie a oddych ľudí. Teraz mále len park, lesopark a Budatínsky zámocký park, Vodné dielo. Tie sú cez víkendy a za pekného počasia vyťažené nad svoju kapacitu.

Ad 5       Umiestnenie kontajnerov, alebo nádob na separovaný zber v dostupnej vzdialenosti od každého bydliska. Platby za odvoz domového odpadu realizovať podľa množstva odpadu, nie pre každého, kto má pobyt v ZA. Viac motivovať ľudí na separovaný zber.

Ad 6       Zabezpečenie jedného bezplatného parkovacieho miesta pre jednu domácnosť pre každého s trvalým pobytom v ZA. Toto zabezpečiť hlavne v centre mesta a na sídliskách, kde je parkovacích miest nedostatok.

Ad 7       Jednotné pravidlá pre rozdeľovanie financií pre všetky predškolské a školské zariadenia bez ohľadu na zriaďovateľa. Sledovanie dodržiavania kompenzácií financovania neškolských zariadení za deti s bydliskom mimo mesta.