Ing. Eleonóra Malovcová
Kresťanskodemokratické hnutie (KDH)

Odkaz kandidáta voličom:

Kandidujem vo voľbách preto, že chcem napomôcť, aby komunálna politika nebola politikou, ale snahou o dobro pre každého človeka, aby bola transparentná a so záujmom o potreby ľudí, tak seniorov ako i mladých rodín. Preto mám záujem i na tom, aby hazard neničil duše ľudí a šťastie rodín.

A chcem poprosiť všetkých, aby prejavovali záujem o veci verejné, aby využívali svoje volebné právo a prišli voliť, ale aby aj počas celého volebného obdobia sledovali zápisnice zo zasadaní zastupiteľstva, aby posielali svoje pripomienky a postrehy, svoje nápady a požiadavky.

Volebný program

Podpora rodín je to, na čom sa zhodneme. Sú však aj iné dôležité veci, na ktoré nemusíme mať rovnaké názory. Názory Aliancie za rodinu sa nemusia zhodovať s názormi a cieľmi kandidátov vo voľbách. Je dobré o nich vedieť, aby ste mohli urobiť skutočne zodpovedné rozhodnutie pri voľbách.