Róbert Mačej
OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)

Odkaz kandidáta voličom:

Drahí Solivarčania, Soľno Bančania a Švábčania.

Rád by som sa Vám poďakoval za podporu mojej kandidatúry na poslanca MsZ mesta Prešov. Budem sa snažiť, aby som nestratil Vašu dôveru a aby ste mali istotu, že moje rozhodnutie zúčastniť sa tohto neľahkého boja pretavím do reálnych skutkov, z ktorých budete mať skutočný občiansky úžitok a radosť.

Patrím medzi obyčajných ľudí, s obyčajnými životnými potrebami, presne tak, ako aj mnohí iní. Každý z nás, však tieto potreby v rámci svojho životného priestoru potrebuje naplniť, aby sa cítil v mieste, kde žije, slobodne, spokojne a bezpečne. Všetky tieto potreby občanov našej mestskej časti som pripravený podporiť a verím, že s Vašou pomocou sa to podarí.

Volebný program

Podpora rodín je to, na čom sa zhodneme. Sú však aj iné dôležité veci, na ktoré nemusíme mať rovnaké názory. Názory Aliancie za rodinu sa nemusia zhodovať s názormi a cieľmi kandidátov vo voľbách. Je dobré o nich vedieť, aby ste mohli urobiť skutočne zodpovedné rozhodnutie pri voľbách.

PROGRAM PRE SOLIVAR, SOĽNÁ BAŇA, ŠVÁBY


Výstavba detských ihrísk a oddychových zón,

posilniť a  zreorganizovať MHD spoje na Šváby a  Solivar (až k  cintorínu a  do Tichej Doliny),

oprava chodníkov a  miestnej komunikácie, dobudovanie cyklochodníkov a  cykloželezničky s prepojením okolo Solivarského múzea,

častejšie kosenie a  udržiavanie poriadku a  čistoty, viac kontajnerov na separovaný  odpad, podporiť separáciu odpadu, väčšia čistota v  našej MČ hravou formou  prostredníctvom brigád,

podporovať obnovu kultúrnych zariadení na Solivare a  Šváboch a  umožniť ich širšie využitie pre záujmové aktivity seniorov a obyvateľov mestskej časti,   

pravidelné kultúrne akcie – solivarské kultúrne leto, podpora podujatia „Šváby v akcii“,

zlepšovať povedomie o našich kultúrnych pamiatkach a  unikátov /ako soľnobanská čipka/ na Solivare – informačno-predajný stánok so suvenírmi , bankomat,

posilnenie bezpečnosti a  zavedenie nových pravidiel pre prevádzkovanie herní a  nočných podnikov,

riešiť dopravnú situáciu na sídlisku Šváby /už žiaden tranzit/,

aby v  škôlkach boli prioritne deti našej mestskej časti a nie detí cezpoľných,

zriadenie okrsku mestskej polície pre Šváby a  Solivar,

vybudovanie multifunkčných ihrísk, Klzisko na Šváboch,

Urgentné riešenie ekologickej hrozby na soľných vrtoch,

aby sa Soľný potok, stal opäť potokom.