Peter Brunai
Kresťanskodemokratické hnutie (KDH)

Odkaz kandidáta voličom:

Mám rád našu obec a vždy som rád, organizoval a vybavoval. Je to to, v čom som dobrý a užitočný. Ak do niečoho idem, musím byť o tom úplne presvedčený a robím to s nasadením. Úrad starostu beriem ako službu. Prehlasujem, že túto prácu budem vykonávať bez korupcie, poctivo a v kresťanskom duchu.

Kandidát na starostu č. 1

Volebný program

Podpora rodín je to, na čom sa zhodneme. Sú však aj iné dôležité veci, na ktoré nemusíme mať rovnaké názory. Názory Aliancie za rodinu sa nemusia zhodovať s názormi a cieľmi kandidátov vo voľbách. Je dobré o nich vedieť, aby ste mohli urobiť skutočne zodpovedné rozhodnutie pri voľbách.

   Mojou prioritou sú potreby starších ľudí, mladých rodín a mládeže. Vybudovanie ďalších bytov s vyšším štandardom pre rodiny, realizácia športových zón – fit  parkov s outdoorovými fitness zariadeniami. /Vo všetkých častiach : Čápor, Cabaj, Pereš, Nový Cabaj/. Pre mládež možnosť slušného stretávania, kultúrnej zábavy /pozvať známe kapely, futbalistov.../ skrášlenie obce zeleňou a lavičkami. Docielenie zníženia dlhu obce za kanalizáciu, kde sú jasné zákonné  možnosti.

   Toto je dôležitý bod, pretože peniaze, ktoré teraz odvádzame štátu ako dlh sa budú môcť využiť na rozvoj obce. Hovoríme v miliónoch eur za celé obdobie splácania!

   Na tom som pracoval, delegovaním poslanca v európskom parlamente, no zatiaľ neprišlo k posunu. Je to v procese riešenia. V čo najkratšom čase vybudovať trvalé riešenie na zamedzenie záplav v obci. Mnohé veci sa mi ako poslancovi nepodarilo presadiť /chodník na Pereši, Novom Cabaji/, ale na to potrebujem Váš hlas na starostu. Na riešenie občanov, ktorí sú neprispôsobiví, chcem presadzovať spravodlivé, ale tvrdšie postihy a to zákonnými spôsobmi.  Dodržiavanie poriadku v obci, hygiena vo dvoroch, hluk, obťažovanie, krádeže... Akceptovanie a pozitívna diskriminácia tu už nemajú miesto.

   Snažím sa riešiť veci diplomatickou cestou, ale naučil som sa aj mať "široké lakte" a jasne, aktívne prekonávať vzniknuté prekážky, výzvy. Aby som mohol pre vás slúžiť, ako starosta potrebujem Váš hlas. Ďakujem Vám.