Ing. Ondrej Fronc
Kresťanskodemokratické hnutie (KDH)

Odkaz kandidáta voličom:

Ako otec 6 detí som dlhé roky pracoval vo výbore rodičovského združenia a v rade školy, neskôr v Komisii mestského zastupiteľstva pre školstvo, mládež a šport a vo výbore mestskej časti Chrenová. Záleží mi na tom, v akom meste budú žiť, a preto by som sa rád zameral na zlepšovanie podmienok života pre mladé rodiny, deti a študentov a na rozvoj priestorov vhodných na aktívny oddych a rekreačný šport. Aj v spolupráci so seniormi, ktorí majú viac času a skúseností, by som prispieval ku riešeniu problémov a podnetov občanov.

Volebný program

Podpora rodín je to, na čom sa zhodneme. Sú však aj iné dôležité veci, na ktoré nemusíme mať rovnaké názory. Názory Aliancie za rodinu sa nemusia zhodovať s názormi a cieľmi kandidátov vo voľbách. Je dobré o nich vedieť, aby ste mohli urobiť skutočne zodpovedné rozhodnutie pri voľbách.