Radoslav Babjarčík
STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)

Odkaz kandidáta voličom:

Milí priatelia,

mnohí aktívni a slušní ľudia kandidujú v terajších komunálnych voľbách 2018. Je dobré a správne, aby ste ich poznali. Majte prehľad aké hodnoty a princípy prezentujú. Deklarácia ľudí za rodinu je jednoznačné svedectvo, akým smerom sa uberá Váš kandidát/ka v komunálnych voľbách 2018.

Voľme a podporujme kultúru života. Od počatia po prirodzenú smrť.

Volebný program

Podpora rodín je to, na čom sa zhodneme. Sú však aj iné dôležité veci, na ktoré nemusíme mať rovnaké názory. Názory Aliancie za rodinu sa nemusia zhodovať s názormi a cieľmi kandidátov vo voľbách. Je dobré o nich vedieť, aby ste mohli urobiť skutočne zodpovedné rozhodnutie pri voľbách.

Obyvatelia Vyšných Ružbách, rodáci.

V sobotu 10. novembra 2018 sa uskutočnia voľby do samosprávy našej obce.

Kandidujem za poslanca obecného zastupiteľstva v našej goralskej a kúpeľnej obci Vyšné Ružbachy.

Počúvam návrhy a nápady obyvateľov, návštevníkov a sympatizantov, ktorým záleži na Ružbachoch.

Ponúkam svoje schopnosti a skúsenosti pri pozitívnom rozvoji a propagácií našej starobylej obce.

Navrhujem riešenia v oblasti aktívnejšej komunikácie volených zástupcov obce Vyšné Ružbachy.

Zlepšíme, zmodernizujme a zatraktívnime fungovanie Základnej školy + dobudovanie novej MŠ.

Viac sa zamerajme na bohatstvo kultúrného a duchovného dedičstva otcov, matiek a našich predkov.

Organizujme podujatia a klaďme viac dôraz na to, čo nás spája a pomáha nám v regióne rásť.

Dbajme na čistotu, zdravé životné prostredie, miestne komunikácie a agroturistiku v našej malebnej obci.

Spoločne podporujme rozmach cestovného ruchu, reálne podnikateľské nápady a čulý kúpeľný ruch .

Vnímajme aktívnych obyvateľov, seniorov, spolky a združenia, ktorým záleží na spoločnom dobre obce.

Zamerajme sa na verejných dopravcov a spoločnými silami zlepšime dopravnú dostupnosť do Ružbách.

Využime dotačné a grantové programy, ktoré zmodernizujú obec a zlepšia život našim obyvateľom.

Otvoriť, nebáť sa a čeliť novým výzvam 21. storočia a vrátiť obec Vyšné Ružbachy medzi tie najlepšie.