Mgr. Michal Krupa
Kresťanskodemokratické hnutie (KDH)

Odkaz kandidáta voličom:

Rodina je základná bunka spoločnej pomoci, radosti, ochrany, i rastu. Aby mohol byť rast zdravý, potrebujú deti vzory otca i mamy. Takáto rodina je prirodzená aj keď, žiaľ, nie vždy dosiahnuteľna. Vítam a podporujem všetky možnosti ako pomôcť prirodzeným rodinám ostať silný a teda ostať spolu a vzájomne zdravo napredovať.

Volebný program

Podpora rodín je to, na čom sa zhodneme. Sú však aj iné dôležité veci, na ktoré nemusíme mať rovnaké názory. Názory Aliancie za rodinu sa nemusia zhodovať s názormi a cieľmi kandidátov vo voľbách. Je dobré o nich vedieť, aby ste mohli urobiť skutočne zodpovedné rozhodnutie pri voľbách.

Som


#mladý človek,

#kresťan,

#manžel,

#otec

a tak trochu aj #informatik.


Mam vôľu a odhodlanie prispieť v meste k #charakterným rozhodnutiam

pre naše #spoločné dobro. Zaujímam sa o 

#dopravu,

#informatizáciu a 

priestor pre trávenie #voľného času 

#rodičov s #deťmi, #kolektivov i #jednotlivcov.