Mgr. Marián Beluško
Nezávislý kandidát (NEKA)

Odkaz kandidáta voličom:

Zjednodušene môžeme povedať, že v našom živote máme povinnosti a dlhy. Povinnosti voči našim deťom a dlhy voči našim rodičom. To, čo deťom odovzdáme nám bude zúročené. Bez toho, aby deti vyrastali v zdravom rodinnom prostredí a bez adekvátnej pomoci, aby rodiny mohli riadne a plnohodnotne fungovať, nemôže riadne a plnohodnotne fungovať ani celá spoločnosť. Nie nadarmo sa hovorí, že rodina je základnou zložkou spoločnosti. Pre obec aj zo zákona vyplýva, že plní úlohy na úseku rodinnej politiky a sociálnej pomoci. S plnou vážnosťou a odhodlaním sa prihlasujem k myšlienkam a odkazu tejto Deklarácie za rodinu.

Volebný program

Podpora rodín je to, na čom sa zhodneme. Sú však aj iné dôležité veci, na ktoré nemusíme mať rovnaké názory. Názory Aliancie za rodinu sa nemusia zhodovať s názormi a cieľmi kandidátov vo voľbách. Je dobré o nich vedieť, aby ste mohli urobiť skutočne zodpovedné rozhodnutie pri voľbách.

  • Možnosť priamej účasti občanov na chode obce a možnosť kontroly všetkých činností v obci.
  • Vytvorenie možnosti podávať návrhy pre zlepšenie chodu a správy obce – osobne, písomne, aj elektronicky - podpora pre rokovanie zastupiteľstva.
  • Zapojiť do prípravy všetkých strategických dokumentov zainteresovanú verejnosť – vytvoriť a zaviesť systém získavania stanovísk občanov v elektronickej forme a systém zberu informácií priamo v teréne, medzi ľuďmi – Váš starosta a Vaši zástupcova musia pravidelne chodiť medzi Vás.
  • V obci vybudovať bezpečné a funkčné detské ihrisko, prioritne pre časť Severná.
  • Vybudovať fit park pre mládež a dospelých.
  • Vybudovať oddychové zóny v obci, aj pre okrajové časti obce a tiež v Severnej.
  • Riešiť zriadenie kultúrneho stánku v časti Severná, aby aj obyvatelia tejto časti obce mali priestor na stretávanie sa.
  • Rozvíjať potenciál Ružencovej záhrady ako duchovného a pútnického miesta.
  • Zlepšiť komunikáciu medzi obcou, farnosťou a cirkevnými spoločenstvami.
  • Zaviesť chýbajúcu koordináciu aktivít konaných v obci a koordináciu všetkých kultúrnych akcií.