JUDr. Lýdia Budziňáková
Kresťanskodemokratické hnutie (KDH)

Odkaz kandidáta voličom:

 zavedenie príspevku mesta pri narodení dieťaťa rodičom, ktorí majú vysporiadané záväzky voči mestu

 zavedenie príspevku pri zápise dieťaťa do predškolského zariadenia a do základnej školy rodičom, ktorí majú vysporiadané záväzky voči mestu

 rekonštrukcia detských jaslí

 vytvorenie stálej ponuky stavebných pozemkov v meste

 výstavba nových mestských nájomných bytov a štartovacích bytov pre mladé rodiny

 rekonštrukcia mestských domov v centre na polyfunkčné objekty s bývaním

Volebný program

Podpora rodín je to, na čom sa zhodneme. Sú však aj iné dôležité veci, na ktoré nemusíme mať rovnaké názory. Názory Aliancie za rodinu sa nemusia zhodovať s názormi a cieľmi kandidátov vo voľbách. Je dobré o nich vedieť, aby ste mohli urobiť skutočne zodpovedné rozhodnutie pri voľbách.