Martin Babík
Kresťanskodemokratické hnutie (KDH)

Odkaz kandidáta voličom:

Každá rodina má svoje čaro, či už úplná, neúplná, ranená ..... Vzájomná pomoc a zdieľanie skúseností rodičov a detí, je to čo nám pomôže byť vernými v poslaní byť dobrými RODIČMI, v poslaní byť dobrou RODINOU, v poslaní zachovať túžbu po rodine našim DEŤOM.

V Bratislave Rači také prostredie máme. Zveľaďujme ho.

Volebný program

Podpora rodín je to, na čom sa zhodneme. Sú však aj iné dôležité veci, na ktoré nemusíme mať rovnaké názory. Názory Aliancie za rodinu sa nemusia zhodovať s názormi a cieľmi kandidátov vo voľbách. Je dobré o nich vedieť, aby ste mohli urobiť skutočne zodpovedné rozhodnutie pri voľbách.