Mgr. Marián Mišún
Kotleba – Ľudová strana Naše Slovensko (ĽS Naše Slovensko)

Odkaz kandidáta voličom:

Urobím všetko preto, aby som vás v prípade môjho zvolenia nesklamal. Verím, že zdravý rozum zvíťazí.

Volebný program

Podpora rodín je to, na čom sa zhodneme. Sú však aj iné dôležité veci, na ktoré nemusíme mať rovnaké názory. Názory Aliancie za rodinu sa nemusia zhodovať s názormi a cieľmi kandidátov vo voľbách. Je dobré o nich vedieť, aby ste mohli urobiť skutočne zodpovedné rozhodnutie pri voľbách.

Naše ciele pre lepší Púchov:

1. Moderný a kvalitný mestský úrad: spravodlivé výberové konania na všetky pracovné pozície, objektívne a komplexné informácie o aktivitách samosprávy musia byť samozrejmosťou, bez ohľadu na vôľu redaktora mestských novín musí mať každý poslanec mestského zastupiteľstva  garantovaný spravodlivý  mediálny priestor, práca pre mladých ľudí bez rodinkárstva a známosti, cielene obmedzíme zamestnávanie úradníkov v dôchodkovom veku.         

 Mestské noviny nesmú slúžiť k bezplatnej politickej propagácii skupinky vyvolených ľudí!

2. Spravodlivé a dobré miesto pre život: garancia pravidelného a spravodlivého prísunu financií pre jednotlivé sídliska a mestské časti, zvýšenie platov pre zamestnancov mestského úradu, školských zariadení a mestských spoločností s nízkymi príjmami, nezávislé študentské spravodajstvo a internetová mestská televízia, aktívna pomoc pre mlade rodiny s deťmi, dôchodcov a zraniteľných, podporíme všetky pre mesto užitočné projekty a nápady.

 Nesúhlasíme, aby Slovensko bolo budované najmä ako zdroj lacnej pracovnej sily!

3.  Podpora športu, zdravia, výchovy a vzdelávania: vytváranie vhodných podmienok na rozvoj všetkých spoločensky prospešných aktivít, maximálna podpora organizácií a športových klubov pôsobiacich v meste Púchov,  pokúsime sa zastaviť propagáciu zvrátenosti gender ideológie a neoliberalizmu v slovenskej spoločnosti presadzovaním aktívnej spolupráce mesta s cirkevnou základnou školou a overenými kresťanskými organizáciami.

 Len vzdelaná a dobre vychovaná mládež dokáže zabezpečiť budúce prežitie nášho národa!

4. Prosperujúce mesto a zamestnanosť: efektívne  využitie dostupných finančných a ľudských zdrojov, aktívna spolupráca s púchovskými podnikateľmi a živnostníkmi.

 Vlastnou kontrolnou činnosťou budeme bojovať proti všetkým formám plytvania!

5. Vaše práva a bezpečnosť sú pre nás dôležité: zlepšenie fyzickej a odbornej pripravenosti príslušníkov mestskej polície,  zefektívnenie práce a rozšírenie kamerových systémov mestskej polície, zriadenie bezplatného centra právneho poradenstva pod záštitou mesta.

 Podporíme nekompromisný boj proti obťažujúcemu asociálnemu správaniu a kriminalite!

5. Fyzická  práca ako zdravotná a sociálna terapia :  dlžníci dostanú možnosť odpracovať si svoje pohľadávky voči mestu prostredníctvom ponúknutých brigád v mestskom záujme, podporíme využívanie alternatívnych prevýchovných opatrení pre asociálov prostredníctvom využitia trestu povinnej práce,  zamestnancom mestských spoločností a mestského úradu so sedavým zamestnaním umožníme využiť rehabilitačný programu týždňovej pracovnej dovolenky, podporíme vytvorenie sebestačného resocializačného zariadenia a mestskej farmy po vzore charitatívneho projektu farára Mariána Kuffu.

 Užitočná fyzická práca na čerstvom vzduchu vykonávaná pre mesto nikomu neuškodí!

6. Budovanie mesta v súlade s reálnymi potrebami:  nový parkovací dom, kruhové objazdy, rozširovanie parkovacích miest, rekonštrukcia letného amfiteátra na Lachovci, obnova detských ihrísk a športovísk,  pošta 2, dostupnosť bývania v Púchove zlepšíme výstavbou nových nájomných bytov spoločne s vhodnou úpravou  budov vo vlastníctve nášho mesta.

  Bez odvahy reálne investovať a budovať sa naše mesto nepohne vpred!